Goedendag beste bezoeker

Welkom op de website van Crescendo medisch dagverblijf en specialistisch logeerhuis.

Sinds 2001 worden er binnen de muren van Crescendo kinderen opgevangen die niet in de reguliere dagopvang terecht kunnen. De oprichtster van Crescendo, Els Zuidam, is in eerste instantie met het dagverblijf begonnen waarna een aantal jaren later het logeerhuis volgde. Haar beweegredenen om het te starten waren:

Wat voor mij de belangrijkste reden was om deze specialistische dagopvang te starten, is altijd het kind centraal zetten en de zorg op maat om het kind heen bouwen. Voor u als ouders is het belangrijk dat uw kind zoveel mogelijk in zijn/haar eigen dagritme kan blijven en de gewenste extra zorg zoveel mogelijk wordt geleverd als u thuis gewend bent. Dit geeft uw kind duidelijkheid en houvast en hopelijk kunnen wij daardoor een ‘tweede thuis’ voor uw kind zijn. Als uw kind zich veilig en gewaardeerd voelt, heeft het energie en wordt het uitgedaagd om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen en comfortabel te zijn.

Wij willen dit graag onderstrepen en voortzetten. Daarnaast willen we onze eigen visie handen en voeten geven, vanuit onze christelijke geloofsovertuiging. Iedereen is welkom en waardevol, op zijn/haar eigen unieke manier. We vinden het daarnaast erg belangrijk dat er altijd ruimte is voor overleg.

Wie zijn wij?

Wij zijn Rianne en André Wiltvank, we zijn getrouwd en hebben twee kinderen van inmiddels 18 en 15 jaar oud. Sinds 1 juli hebben wij Crescendo overgenomen van Els. Wij zullen ons even kort aan u voorstellen.

Rianne werkt al sinds februari 2005 voor Crescendo. Rianne is kinderverpleegkundige en is begonnen met werken op het dagverblijf. Vanaf december 2019 is ze gevraagd om locatiemanager te worden van het logeerhuis en dat doet ze de afgelopen 1,5 jaar met veel plezier en enthousiasme. Rianne is inmiddels meer dan 25 jaar getrouwd met André en gaat samen met hem de leiding van Crescendo op zich nemen.

André is de afgelopen 25 jaar werkzaam geweest in het ziekenhuis. Daar heeft hij zijn opleiding tot verpleegkundige en IC-verpleegkundige gedaan. De laatste jaren heeft hij in het Westeinde ziekenhuis op de eerste hart hulp gewerkt (een aparte afdeling binnen de Spoedeisende hulp voor acute hartpatiënten). Samen met Rianne gaat hij deze nieuwe uitdaging aan.

Wij zien met dit mooie bedrijf en samen met onze medewerkers een kans om de kinderen die bij ons komen te helpen zich te ontwikkelen en de thuissituatie te ontlasten wanneer de druk op het gezin te groot geworden is. Want een kind met een beperking is een intensieve zorg en heeft veel gevolgen voor de thuis- en/of gezinssituatie.

Rianne en André Wiltvank
Rianne en André Wiltvank

Kleinschalige aanpak

Zowel het medisch kinderdagverblijf als het logeerhuis zijn kleinschalig van opzet. In ons medisch kinderdagverblijf is het doel de kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. Daarom werken we met ontwikkelingsgerichte doelen vanuit het Portage systeem. Maar elk kind is uniek, daarom wordt er gekeken wat bij het kind past en wordt er zorg op maat gegeven. Daarnaast werken we samen met ouders en andere disciplines om de beste vervolgplek te zoeken voor als het kind de basisschoolleeftijd bereikt.

In ons logeerhuis komen kinderen na schooltijd, in weekenden en /of in vakanties. Daarom ligt de nadruk niet op allerlei grote ontwikkelingsdoelen. De doelen richten zich met name op het sociale aspect en op de zelfredzaamheid. Samen met ouders wordt er gekeken om die doelen zo goed mogelijk te laten aansluiten op waar er in de thuissituatie aan gewerkt wordt. Het logeerhuis is huiselijk ingericht met vrolijke kleuren. Ook hier hopen we dat we uw kind het gevoel kunnen geven van “een tweede thuis”.

Met vriendelijke groet,

Rianne en André Wiltvank

Crescendo bij Medicaltravel

Mijn zoon Elias wordt al een aantal jaren met veel liefde opgevangen bij Crescendo. Hij voelt zich er thuis en ziet de teamleidster als zijn tweede moeder. Iedereen is zeer gedreven en denkt vooruit. De kinderen krijgen alle nodige aandacht en er is veel ruimte voor persoonlijk contact en ontwikkeling van het kind. Dankzij Crescendo kan ik enige afstand nemen van de dagelijkse zorgen om een ziek kind. Ik laat Elias met een goed gevoel achter, ik weet dat hij in goede handen is en alle zorg krijgt die hij nodig heeft.
Sonia
Ouder kind
Als zorgcoördinator van ’t Kraaienest, school voor Zeer Moeilijk Lerenden in Nootdorp, heb ik nauw contact met Crescendo. De samenwerking met Crescendo is erg prettig en open. We wisselen, na toestemming van de ouders/verzorgers, informatie uit om over en weer de zorg af te stemmen.

Crescendo benadert ’t Kraaienest om mee te denken over een schooladvies. Als de ouders erachter staan, observeren wij het kind. Met elkaar komen we tot een advies. Als de ouders van een leerling van ’t Kraaienest opvang zoekt, noem ik als mogelijke optie Crescendo.

Er is een aantal leerlingen van onze school dat Crescendo bezoekt. Deze leerlingen gaan er erg graag naar toe en vertellen vaak enthousiast wat zij gedaan hebben. Ook de ouders zijn erg tevreden over deze opvang.

Zoekt u opvang voor uw kind die net dat extra’s nodig heeft. Neem eens contact op met Crescendo en maak een vrijblijvende afspraak. Zo kunt u er zelf over oordelen. Als u uw kind wilt aanmelden, kan Crescendo u hierin ondersteunen.
Kitty de Jong
Zorgcoordinator ’t Kraaienest / ’t Kraaienest - school voor ZML in Nootdorp