Goedendag beste bezoeker

Welkom op de website van Crescendo medisch dagverblijf en specialistisch logeerhuis.

Sinds 2001 worden er binnen de muren van Crescendo kinderen opgevangen die niet in de reguliere dagopvang terecht kunnen. De oprichtster van Crescendo, Els Zuidam, is in eerste instantie met het dagverblijf begonnen waarna een aantal jaren later het logeerhuis volgde. Haar beweegredenen om het te starten waren:

Wat voor mij de belangrijkste reden was om deze specialistische dagopvang te starten, is altijd het kind centraal zetten en de zorg op maat om het kind heen bouwen. Voor u als ouders is het belangrijk dat uw kind zoveel mogelijk in zijn/haar eigen dagritme kan blijven en de gewenste extra zorg zoveel mogelijk wordt geleverd als u thuis gewend bent. Dit geeft uw kind duidelijkheid en houvast en hopelijk kunnen wij daardoor een ‘tweede thuis’ voor uw kind zijn. Als uw kind zich veilig en gewaardeerd voelt, heeft het energie en wordt het uitgedaagd om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen en comfortabel te zijn.

Wij willen dit graag onderstrepen en voortzetten. Daarnaast willen we onze eigen visie handen en voeten geven, vanuit onze christelijke geloofsovertuiging. Iedereen is welkom en waardevol, op zijn/haar eigen unieke manier. We vinden het daarnaast erg belangrijk dat er altijd ruimte is voor overleg.

Wie zijn wij?

Wij zijn Rianne en André Wiltvank, we zijn getrouwd en hebben twee kinderen van inmiddels 18 en 15 jaar oud. Sinds 1 juli 2021 hebben wij Crescendo overgenomen van Els. Wij zullen ons even kort aan u voorstellen.

Rianne werkt al sinds februari 2005 voor Crescendo. Rianne is kinderverpleegkundige en is begonnen met werken op het dagverblijf. Vanaf december 2019 is ze gevraagd om locatiemanager te worden van het logeerhuis en dat doet ze de afgelopen 1,5 jaar met veel plezier en enthousiasme. Rianne is inmiddels meer dan 25 jaar getrouwd met André en gaat samen met hem de leiding van Crescendo op zich nemen.

André is de afgelopen 25 jaar werkzaam geweest in het ziekenhuis. Daar heeft hij zijn opleiding tot verpleegkundige en IC-verpleegkundige gedaan. De laatste jaren heeft hij in het Westeinde ziekenhuis op de eerste hart hulp gewerkt (een aparte afdeling binnen de Spoedeisende hulp voor acute hartpatiënten). Samen met Rianne gaat hij deze nieuwe uitdaging aan.

Wij zien met dit mooie bedrijf en samen met onze medewerkers een kans om de kinderen die bij ons komen te helpen zich te ontwikkelen en de thuissituatie te ontlasten wanneer de druk op het gezin te groot geworden is. Want een kind met een beperking is een intensieve zorg en heeft veel gevolgen voor de thuis- en/of gezinssituatie.

De naam Crescendo

Crescendo is Italiaans en komt van het werkwoord crescere, dat zowel in het Italiaans als in het Latijn ’toenemen, groeien’ betekent.

De naam van ons bedrijf is heel passend bij wat de beweegreden voor de start is geweest. Uiteindelijk:

“Als uw kind zich veilig en gewaardeerd voelt, heeft het energie en wordt het uitgedaagd om zichzelf verder te kunnen ontwikkelen en comfortabel te zijn.

Als een kind zich veilig en gewaardeerd voelt krijgt het de ruimte om te groeien en te ontwikkelen binnen zijn/haar eigen mogelijkheden. Dat is waar wij ons voor in willen zetten!

Daarnaast zien wij dat er nog steeds een hoge vraag is naar gespecialiseerde zorg aan kinderen met een ontwikkelingsachterstand of beperking. Daarin willen we ook meedenken en meebewegen en zijn wij ook bezig met ontwikkelen en verder groeien als bedrijf.

Dus we willen ons inzetten voor groei en ontwikkeling voor de kinderen die aan onze zorg zijn toevertrouwd. Maar we willen ons ook als bedrijf inzetten voor de kinderen die tot nu toe nog wachten op de juiste zorg, door te groeien en te ontwikkelen om meer kinderen de zorg te kunnen bieden die ze nodig hebben.

Update: Vanaf Juni 2023 zijn we een nieuwe groep gestart, een Pre KDC groep. Deze groep is voor kinderen die nu al aangemeld zijn voor een KDC en daar op een wachtlijst staan. Op de Pre KDC groep is het doel de kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. Dit doen we d.m.v. spel, aandacht en begeleiding van het team en door sociale interactie, door tussen en met andere kinderen te spelen.  Bekijk de pre KDC groep pagina.

Rianne en André Wiltvank
André en Rianne Wiltvank

Kleinschalige aanpak

Zowel het medisch kinderdagverblijf als het logeerhuis zijn kleinschalig van opzet. In ons medisch kinderdagverblijf is het doel de kinderen verder te helpen in hun ontwikkeling. Daarom werken we met ontwikkelingsgerichte doelen vanuit het Portage systeem. Maar elk kind is uniek, daarom wordt er gekeken wat bij het kind past en wordt er zorg op maat gegeven. Daarnaast werken we samen met ouders en andere disciplines om de beste vervolgplek te zoeken voor als het kind de basisschoolleeftijd bereikt.

In ons logeerhuis komen kinderen na schooltijd, in weekenden en /of in vakanties. Daarom ligt de nadruk niet op allerlei grote ontwikkelingsdoelen. De doelen richten zich met name op het sociale aspect en op de zelfredzaamheid. Samen met ouders wordt er gekeken om die doelen zo goed mogelijk te laten aansluiten op waar er in de thuissituatie aan gewerkt wordt. Het logeerhuis is huiselijk ingericht met vrolijke kleuren. Ook hier hopen we dat we uw kind het gevoel kunnen geven van “een tweede thuis”.

Met vriendelijke groet,

Rianne en André Wiltvank

Crescendo bij Medicaltravel