Veelgestelde vragen

Een overzicht van de vragen die wij vaak ontvangen van de ouders en verzorgers van onze kinderen.

U heeft als ouders geen eigen bijdrage. Kinderen tot 18 jaar zijn vrijgesteld voor een eigen bijdrage in de zorg.

Het aantal dagen/uren dat uw kind gebruik kan maken van onze opvang, is afhankelijk van de gestelde indicatie. In de praktijk betekent dit concreet, dat op het dagverblijf uw kind 2 – 4 dagen per week kan komen. In het logeerhuis is het geheel afhankelijk van uw wensen, maar naschoolse en vakantie opvang is sowieso mogelijk aangevuld met verschillende vormen van weekend opvang.

Crescendo helpt/ondersteunt waar mogelijk. Tijdens de intake bij Crescendo zullen wij u informeren wat uzelf kunt betekenen in de zorgaanvraagprocedure.

De duur is afhankelijk bij welk loket (zorgverzekeraar – gemeente/jeugdwet – overheid/ciz) de aanvraag ingediend moet worden. Dit kan varieren van 2 tot 6 weken.

Op Crescendo kan uw kind terecht wanneer u een indicatie heeft vanuit de zorgverzekeringswet of jeugdwet. De zorgverzekeringswet is Zorg in Natura (ZiN), dit betekent dat de zorgverzekeraar de zorgverlener direct uitbetaald. Via  de Jeugdwet kan dit bij Crescendo via  Zorg in Natura (ZiN) of via het PersoonsGebondenBudget (PGB). Uw budget (wordt trekkingsrecht genoemd) wordt dan bij de Sociale VerzekeringsBank (SVB) gestationeerd. U dient de declaraties van uw kind in bij de SVB en zij betalen Crescendo uit.

Kinderen zijn vanaf enkele maanden tot 5 jaar welkom op het dagverblijf. Vanaf 5 jaar is een kind leerplichtig en moet naar een vorm van onderwijs. In het logeerhuis zijn kinderen welkom vanaf enkele maanden tot de leeftijd van 12 jaar. De maximale beginleeftijd van een kind om te kunnen starten in het logeerhuis is 10 jaar. Ouder is niet wenselijk, omdat er dan te snel al naar een vervolgplek moet worden gezocht voor uw kind.

Crescendo volgens..

Mijn zoon Elias wordt al een aantal jaren met veel liefde opgevangen bij Crescendo. Hij voelt zich er thuis en ziet de teamleidster als zijn tweede moeder. Iedereen is zeer gedreven en denkt vooruit. De kinderen krijgen alle nodige aandacht en er is veel ruimte voor persoonlijk contact en ontwikkeling van het kind. Dankzij Crescendo kan ik enige afstand nemen van de dagelijkse zorgen om een ziek kind. Ik laat Elias met een goed gevoel achter, ik weet dat hij in goede handen is en alle zorg krijgt die hij nodig heeft.

Sonia (ouder)