Medisch kinderdagverblijf

Specialistische zorg voor uw kind

Als ouders van een kind met een beperking, heeft u als geen ander soms de behoefte om even op adem te komen.  Ook is kunnen werken en daarnaast de ruimte creëren om meer tijd en aandacht aan andere kinderen binnen het gezin te geven belangrijk.  Door de intensieve en vaak gespecialiseerde zorg voor uw kind, kunt u de zorg meestal niet laten uitvoeren door een reguliere opvang of gastouder.

Wanneer u specialistische zorg zoekt voor uw kind, vanwege een medische beperking, een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsproblematiek, bent u van harte welkom binnen het medisch kinderdagverblijf van Crescendo.

Medisch kinderdagverblijf Crescendo biedt, met haar team van (kinder)verpleegkundigen en pedagogisch medewerkers een vertrouwde en liefdevolle dagopvang voor uw kind. De medewerkers weten door ervaring en opleiding wat de behoeften van uw kind zijn en wat er nodig is om uw kind zich veilig en gezien te  laten voelen.

Van maandag tot en met vrijdag biedt Medisch kinderdagverblijf Crescendo opvang, zorg en begeleiding aan kinderen van 0 – 5 jaar. Dit in nauwe samenspraak met u als ouders en met betrokken hulpverleners als artsen en therapeuten.

Een vertrouwde en liefdevolle dagopvang voor uw kind

Heeft u vragen of onduidelijkheden?

Ons uitgangspunt

Het uitgangspunt van Crescendo is dat een kind zich het beste kan ontwikkelen als allereerst aan de basisbehoeften (eten, drinken, slapen, bescherming, rust, liefde, waardering en respect) wordt voldaan. In de basisbehoefte van de kinderen wordt rekening gehouden met de gewoonten vanuit de thuissituatie. Daarbij vinden wij het van groot belang dat uw zoon/dochter kind kan zijn! Ons uitgangspunt staat uitgebreid omschreven in het pedagogisch beleidsplan, deze is voor u als ouder in te zien of op te vragen.

Wat doen wij?

In een zonnig, licht en kleinschalig dagverblijf, bestaande uit 2 tegenover elkaar liggende panden met een gezamenlijke tuin, bieden wij de medische en pedagogische zorg die uw kind nodig heeft en waar u als ouder naar zoekt als aanvulling op thuis en als voorbereiding op een passende vorm van onderwijs. Medisch kinderdagverblijf Crescendo heeft 2 groepen waarbij de kinderen ingedeeld worden op ontwikkelingsniveau. Beide groepen hebben plaatst voor 8 kinderen per dag. De panden beschikken beiden over een veilige badkamer, rustige slaapkamers voor de kinderen en een gezellig leefgedeelte.  Na een uitgebreide kennismaking waarbij we uw wensen als ouders gericht op de zorg voor uw kind bewust meenemen in de zorg, starten we na een goed opgebouwde wenperiode altijd met voldoende kennis van uw kind en de bijpassende zorgbehoefte.

Zorgdossiers

Voor elk kind binnen medisch kinderdagdagverblijf Crescendo wordt een zorgdossier aangelegd, waarin de zorgbehoeften, de eigenschappen en alle medische informatie worden vastgelegd. Daarnaast wordt d.m.v. een kindvolgsysteem de ontwikkeling van uw kind nauwlettend in de gaten gehouden en wordt u daarover natuurlijk steeds op de hoogte gesteld.

Stimulering ontwikkeling

Alle kinderen worden binnen het medisch kinderdagdagverblijf Crescendo gestimuleerd in hun ontwikkeling. Dit doen we d.m.v. spel, aandacht en begeleiding van het team en door sociale interactie, door tussen en met andere kinderen te spelen. De motorische ontwikkeling wordt, passend bij uw kind, gestimuleerd door te spelen met sensomotorisch materiaal, wordt er geknutseld, maken we puzzels en zijn we natuurlijk vaak buiten in de fijne, veilig afgesloten, ruime tuin met o.a. een nestschommel, fietsjes, een speelhuisje en een zandbak. Ook wordt er regelmatig gewandeld met de kinderen, zo nodig in  wandelwagens van medisch kinderdagdagverblijf Crescendo en brengen de kinderen bezoekjes aan de eendjes met oud brood of de  kinderboerderij.

Fysiotherapie, logopedie en visiotherapie binnen ons pand

Om u te ontlasten bij het gepuzzel om therapieën voor uw kind in te plannen, biedt het medisch kinderdagdagverblijf Crescendo de mogelijkheid om fysiotherapie, logopedie en visiotherapie binnen ons pand te laten plaatsvinden.

Logopedie is mogelijk als u zelf een logopediste heeft. In de meeste gevallen wordt logopedie op locatie niet vergoed, waardoor u zelf de logopediste moet bezoeken, wij kunnen uiteraard wel werken aan de logopedie doelen gedurende de dag.

Tevens bieden de begeleiders van medisch kinderdagverblijf Crescendo u de mogelijkheid om samen een passende vorm van onderwijs te vinden, wanneer dit aan de orde is. We werken samen met veel SBO en clusterscholen in de regio.

Vanuit medisch kinderdagdagverblijf Crescendo zorgen we voor voeding, luiers, slaapzakken en beddengoed. Dieetvoeding en medicijnen moeten door u worden meegegeven.

Algemene informatie

Openingstijden

De openingstijd van het dagverblijf is van 07:45 tot 18:00 uur.
U kunt uw kind:

 • brengen tussen 07:45 uur en 09:30 uur,
 • ophalen tussen 16:00 uur en 18:00 uur.

Als u uw kind later wilt brengen of eerder wil ophalen, overleg dit dan even met de leidsters op de groep.

Communicatieschrift

Ieder kind krijgt een communicatieschrift bij de start van Crescendo. Hierin wordt iedere dag een beschrijving gedaan van de ontwikkelingen en vorderingen van uw zoon/dochter. Omdat het druk kan zijn met ophalen kunt u op deze manier altijd lezen of er bijzonderheden waren overdag. Mocht u bijzonderheden hebben vinden wij het plezierig als u dit ook even opschrijft zodat het bij het brengen niet vergeten kan worden.

Vakanties/ Feestdagen

Het dagverblijf is de eerste 3 weken van Augustus beperkt open. Mocht u vakantieplannen hebben en maakt u niet uit wanneer u op vakantie gaat, gaat onze voorkeur uit om dit in de eerste 3 weken van Augustus te plannen.

Op de volgende dagen is het Crescendo dagverblijf gesloten:

 • ma 1 April 2024, 2e Paasdag
 • do 9 Mei 2024, Hemelvaartsdag
 • ma 20 Mei 2024, 2e Pinksterdag
 • ma 22 Juli t/m vr 9 Augustus 2024, zomersluiting 3 weken
 • do 5 December 2024, Sinterklaas sluiten wij om 17:00u
 • di 24 December 2024, kerstavond sluiten wij om 17:00u
 • wo 25 December 2024, 1e Kerstdag
 • do 26 December 2024, 2e Kerstdag
 • di 31 December 2024, Oudjaarsdag sluiten wij om 17:00u
 • wo 1 Januari 2025, Nieuwjaarsdag

Vervoer

Als het budget het toelaat is het mogelijk gebruik te maken van vervoer. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Tijdens een persoonlijk gesprek zal worden toegelicht welke mogelijkheid er voor uw zoon/dochter is.

Tarieven

Het dagverblijf werkt met ZiN.

Ziekte

Zieke kinderen zijn in principe welkom na overleg en beoordeling vooraf, ten aanzien van de aard van de ziekte en risico’s voor de gezondheid van andere kinderen. In geval van besmettelijke ziektes kan u worden verzocht uw kind thuis te houden. Hierbij volgen wij de RIVM richtlijn en regelgeving.

Kindenzorg.nl - CoronaHet Corona virus zorgt ook binnen Crescendo voor extra maatregelen. Crescendo houdt nauwlettend het nieuws in de gaten en volgt uiteraard de maatregelen via het RIVM en de GGD Haaglanden op.

Op de website https://kindenzorg.nl/coronavirus/ vinden ouders en professionals het meest relevante nieuws.

Adres

Crescendo Medisch kinderdagverblijf
Zaagbekstraat 1
2492 NT Den Haag

 070 444 42 15

06 483 677 40 (André Wiltvank)
06 218 193 83 (Daphne Lavalaye)

 070 444 42 15

 mkd@crescendokinderzorg.nl