Specialistisch logeerhuis

Voor wie is het specialistisch logeerhuis?

Als ouders van een kind met een beperking, heeft u als geen ander soms de behoefte om even op adem te komen. Rust en meer tijd om aandacht aan elkaar te geven of aan andere kinderen binnen het gezin. Door de intensieve zorg voor hun broertje of zusje kan dat er immers wel eens bij inschieten.

Wanneer u specialistische zorg zoekt voor uw kind, vanwege een medische beperking, een verstandelijke beperking, een lichamelijke beperking of een psychiatrische hulpvraag, bent u van harte welkom binnen het specialistisch logeerhuis Crescendo.

Specialistisch logeerhuis Crescendo biedt, met haar team van o.a. kinderverpleegkundigen en pedagogisch medewerkers een vertrouwde en liefdevolle logeerplek of naschoolse opvang voor uw kind. De medewerkers weten door ervaring en opleiding wat de behoeften van uw kind zijn en wat er nodig is om uw kind zich veilig en gezien te laten voelen.

Als naschoolse opvang, als logeerplek, voor een paar uur in het weekend of als ( gedeeltelijk) vervanging van thuis, kunnen wij uw kind opvangen en de gewenste gespecialiseerde zorg geven.

Het logeerhuis is alle dagen van de week geopend. De opvang is bedoelt voor kinderen in de leeftijd van 0 – 12 jaar. Er wordt, naast de kalenderleeftijd, ook gekeken naar de ontwikkelingsleeftijd en de zorgzwaarte van het kind.

Het specialistische logeerhuis is een gezellig en op kinderen afgestemd, ingericht huis.

Heeft u vragen of onduidelijkheden?

Uw kind wordt in een vertrouwde omgeving opgevangen en begeleid.

Wat doen wij?

In een gezellig en op kinderen afgestemd, ingericht huis, is er permanent plaats voor 7 a 8 kinderen. Mede door de kleinschaligheid van ons specialistisch logeerhuis Crescendo zal uw kind zich er snel thuis voelen, wanneer het komt voor naschoolse opvang of een logeerplek. Onder begeleiding van onze medewerkers wordt uw kind in een vertrouwde omgeving opgevangen en begeleid. Na goed en uitgebreid overleg met u als ouders en met een zorgvuldig opgebouwde wenperiode, gaan we altijd met voldoende kennis van uw kind van start met de zorg binnen specialistisch logeerhuis Crescendo.

Het specialistisch logeerhuis van Crescendo beschikt over 5 kinderslaapkamers, 2 comfortabele badkamers en ruime speelmogelijkheden zowel binnen als buiten. Voor kinderen met een lichamelijke beperking beschikken we over een aangepaste rolstoelvriendelijke bad- en slaapkamer en zijn er hoog/laag bedden aanwezig.

In een kinderrijke buurt

Het specialistisch logeerhuis Crescendo ligt in een kinderrijke buurt met veel speeltuinen rondom het huis. Er is een kinderboerderij in de buurt. In vakanties zullen we af en toe uitstapjes maken en hebben we de beschikking over een auto of busje. Uiteraard zijn er goedgekeurde autostoelen aanwezig.

Herkenbare indeling van de dag

Binnen het specialistisch logeerhuis Crescendo hanteren we een vaste herkenbare indeling van de dag, waarmee we vooral een 2e huis naast thuis willen zijn. Na schooltijd zitten we, verdeeld in twee groepjes van 3 of 4 kinderen, aan tafel met drinken en wat lekkers en kunnen de kinderen vertellen hoe de dag was en wat ze de middag willen doen. We gaan naar buiten, spelen spelletjes, de kinderen spelen onderling samen of eventjes alleen, kijken gezellig tv, spelen een spelletje op de IPad of knutselen samen.

We betrekken de kinderen zoveel mogelijk bij de huiselijke activiteiten met oog voor hun beperking en uw wensen daarbij. Er wordt spelenderwijs aandacht geschonken aan het vergroten van de zelfredzaamheid en de sociale vaardigheden. Het logeerhuis zorgt voor voeding, dekbedden en bijbehorend linnengoed en handdoeken. Dieetvoeding, medicijnen en aangepaste luiers moeten door u worden meegegeven.

Algemene informatie

Openingstijden Specialistisch logeerhuis

Schoolweken:

Op schooldagen is het specialistisch logeerhuis open tot 8.30 en weer vanaf 15.00 uur. Op woensdagen zijn we open vanaf 12.00 uur.(Voor studiedagen van school kan er een uitzondering gemaakt worden m.b.t. de openingstijden, mits er voldoende aanmeldingen zijn.) In de weekenden zijn we 24 uur per dag open.

Schoolvakanties:

Tijdens schoolvakanties is het specialistisch logeerhuis 24 uur per dag geopend

Feestdagen:

Tijdens erkende feestdagen is het specialistisch logeerhuis geopend, behalve beide kerstdagen, dan zijn we gesloten.

Vervoer

Als het budget het toelaat is het mogelijk gebruik te maken van vervoer. Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden. Tijdens een persoonlijk gesprek zal worden toegelicht welke mogelijkheid er voor uw zoon/dochter is.

Tarieven

Graag lichten we u in een persoonlijk gesprek voor over de manier van financiering en de geldende tarieven.

Ziekte

Zieke kinderen zijn in principe welkom na overleg en beoordeling vooraf, ten aanzien van de aard van de ziekte en risico’s voor de gezondheid van andere kinderen. In geval van besmettelijke ziektes kan u worden verzocht uw kind thuis te houden. Hierbij volgen wij de RIVM richtlijn en regelgeving.

Kindenzorg.nl - CoronaHet Corona virus zorgt ook binnen Crescendo voor extra maatregelen. Crescendo houdt nauwlettend het nieuws in de gaten en volgt uiteraard de maatregelen via het RIVM en de GGD Haaglanden op.

Op de website https://kindenzorg.nl/coronavirus/ vinden ouders en professionals het meest relevante nieuws.

Adres

Crescendo Specialistisch logeerhuis
Rietvoornvijver 1
2492 MP Den Haag

 070 444 40 06

06 483 677 40 (André Wiltvank)
06 558 564 43 (Rianne Wiltvank)

 070 444 42 15

 lh@crescendokinderzorg.nl